– IOGT-NTO-föreningen Stickans Styrelse

Stickangubbe med bakgrund

Ordförande

Susanne Sjöberg, tel: 0738-330369 susanne.sjoberg@iogt.se

Vice ordförande

Hasse Madsen, tel: 0708-742259

Sekreterare

 

Kassör

Dan Ohlsson, tel: 0769-277622

Ledamot

Saeed Abdi, tel: 0739-945169

Ledamot

Michael Edvinsson, tel: 0735-269888    mailto:michael.edvinsson@iogt.se

Ledamot

Annelie  Madsen, Tel: 0760-805531

Marco Petterson

Emma Kihlberg            mailto:emma.khilberg@iogt.se

Anna-Lena Dunder

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00