IOGT-NTO-föreningen Stickan

kamrat6

IOGT-NTO-föreningen 6457 Stickan är Jönköpings yngsta IOGT-NTO-förening och bildades den 15 februari 2010. Den 30 juni 2010 startade vi vårt Kamratstöd och har sedan dess haft vår Träffpunkt öppen, varit med och startat det sociala företaget Stickans Fixartjänst 2010-2011 i en egen ekonomisk förening och Stickans Secondhand 2013. 2015 övertog Stickans Fixartjänst verksamheten i Stickans Secondhand och samma år startade Stickans Kamratstöd ett socialt företag i företag med bokföring och Event.

Föreningen och verksamheten i Stickans Kamratstöd och Stickans Bokföring & Event leds av en idéell styrelse i föreningen och tre anställda verksamhetsledare tillsammans med volontärer och praktikanter.

På Stickans Kamratstöd har vi en träffpunkt som är öppen måndag till fredag kl. 9-15 och söndag 12-16 för besökare som söker en trygg miljö att vara i, få sociala kontakter och vara med i Kamratstödets aktiviteter. Kamratstödet bedriver dagvandring i Jönköping och Huskvarna och även Nattvandring/Trygghetsvandring i Jönköping alla lönehelger, helgen före lön, vid större riskhelger och vid större arrangemang.

Verksamheten i Stickans Event bygger på att personer i Stickans Kamratstöd är med och utför arbetsuppgifter till kommuner, föreningar och företag inom eventbranschen och i Stickans Bokföring har vi tjänstemän som utför bokföring, bokslut och administration till sociala företag och andra företag samt föreningar.

Du är alltid välkommen att prata med oss på Stickans kamratstöd. Vi finns till hands för dig och vi finns för att hjälpa dig.

Genom personalen på Kamratstödet kan du också få kontakt med andra Kamratstöd runt om i landet.

Dagöholms Behandlingshem

Via vårt Kamratstöd har vi ett samarbete med IOGT-NTO behandlingshem Dagöholm utanför Katrineholm. 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00