– IOGT-NTO-föreningen Stickans Styrelse

Stickangubbe med bakgrund

Ordförande

Susanne Sjöberg, tel: 0738-330369 susanne.sjoberg@iogt.se

Vice ordförande

 

Sekreterare

 

Kassör

Dan Ohlsson, tel: 0769-277622

Ledamot

Jan Stolt

Ledamot

Ulla Lust

Ledamot

Emma Kihlberg            mailto:emma.khilberg@iogt.se

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00