Stickans Bokföring & Event

I föreningen IOGT-NTO Stickan är vi registrerade för F-skatt. Det innebär att vi både är en ideell förening men också till viss del ett företag. Vi kan utföra tjänster inom bokföring och event till andra företag och även privatpersoner.

Vi har idag kunder inom föreningar, företag och kommuner som anlitar Stickans Bokföring & Event i olika former och det är personal och besökare som svarar för att arbetet utförs. Detta gör att personer utanför arbetsmarknaden får prova på att arbeta och känna sig behövda. Ofta gör dessa människor ett mycket bra arbete för att visa sig själva och andra att de är duktiga.

Stickans Bokföring Till hemsidan& Event är ett arbetsintegrerande socialt företag! Våra intäkter för bokförings- och eventtjänster gör att vi kan nå företagets och föreningens sociala mål – att skapa arbeten och en social trygghet till personer som av olika anledningar har haft det svårt att nå arbetsmarknaden.

Hos oss har medarbetarna stort inflytande och har delaktighet i det vi gör. Detta gör att människor växer och känner sig värdefulla och därmed utvecklas.

VI är ett riktigt företag som betalar skatt, moms och arbetsgivaravgifter. Givetvis har vi kollektivavtal och betalar avtalsenliga löner.

Eventuellt överskott i företaget återinvesteras i verksamheten vilket hjälper fler människor i både kamratstödet och i företaget. Som kund till Stickans Bokföring & Event gör du en social insats för människor som  behöver en plattform och en motivation till att komma in i samhället.

Välkommen som kund till Stickans Bokföring & Event!

Kontaktperson: Joakim Kihlberg, tel: 0708-764439

 

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00