– Stickans Bokföring

Stickangubbe med bakgrund

Stickans Bokföring är en hjälp till andra sociala företag och andra företag samt till föreningar där vi hjälper kunderna med bokföring och bokslut samt rådgivning i administrativa frågor.

Syftet med bokföringsdelen i Stickan är att kunna vara en resurs till andra företag och speciellt sociala företag då kompetensen och erfarenheten är stor inom detta område.

Inom den ekonomiska och administrativa delen håller vi föreläsningar kring ekonomi i olika typer av företag men också i sociala företag och föreningar samt kring problemlösning i verksamheter med hjälp av konceptet OPERA.

Ingen kund är för liten för Stickans Bokföring och frågar man inte får man inget svar!

Välkommen som kund i Stickans Bokföring!

Kontaktperson: Joakim Kihlberg tel: 0708-764439

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00